ערכים

הערכים המרכזיים המגלמים את "הרוח הספורטיבית"

ערכים  מהווים מצפן ומגדלור המנחה, מכוון ומתווה את קנה המידה המוסרי להתנהגות ראויה והולמת של כל העוסקים בספורט. לערכים אלה מותאמים כללים ברורים על מנת לקבע סטנדרט פעולה זהה ומחייב  לכלל הספורטאים והגופים המעורבים בספורט בכל הענפים ובכל המדינות - הרמוניזציה.  השימוש במונח  "רוח הספורט" , משקף את האידאל האולימפי ומהווה הצדעה לרוח האדם, לגוף ולכישרון האנושיים.
סימום: שימוש בחומרים ובתרופות משפרות יכולת כמו גם שיטות האסורות בספורט לשם שיפור הישג, מנוגדים לרוח זו, שוחקים את אמון  הציבור ומסכנים את בריאותם ואת רווחתם של הספורטאים.
 
אי לכך, מצופה מכל מי שעוסק בספורט בכלל ובספורט הישגי  בפרט, לפעול ברוח ערכי היסוד של הספורט הישראלי וליישם  את ערכי הליבה של הספורט הבין-לאומי, המגולמים בתקנון ובקוד האתי של WADA. התקנון הלאומי שלנו אושר על-ידי WADA והינו מחייב את כל ספורטאי ישראל.
 
ערכי הליבה
 • אתיקה, משחק הוגן ויושר
 • בריאות
 • מצוינות בביצועים
 • אופי וחינוך
 • כיף ושמחה
 • עבודת צוות
 • מסירות ומחויבות
 • כיבוד כללים וחוקים
 • כבוד עצמי וכלפי משתתפים אחרים
 • אומץ
 • קהילה וסולידריות

סימום בספורט - נקודות ציון

http://www.inado.org.il/uploads/Education-and-evolutionary-processes.pdf

הגדרות מורה נבוכים 

http://www.inado.org.il/uploads/Settings-Guide-for-the-Perplexed.pdf

ספורטאים זכרו!
חלה עליכם אחריות אישית על כל מה שנכנס לגופכם, כמו גם אחריות להתעדכנות ,הכרת החוקים המחייבים והכללים הנדרשים מכם. כחלק בלתי נפרד ממערך ההדרכה וההסברה, יצרנו עבורכם קטגוריות יעודיות באתר האינטרנט שלנו - לחצו כאן למעבר לקטגוריה.
ערכים