לינקים חשובים

לינקים חשובים

לינקים חשובים

מהי WADA ?

בדיקות סימום

הגנה על טוהר הספורט!

Athlete Information Notice

Athlete Information Notice

רשימת החומרים האסורים / TUE

רשימת החומרים האסורים / TUE

רשימת החומרים והשיטות האסורים בספורט 2020 פורסמה ע"י WADA והיא תכנס לתוקף ב- 1.1.2020  ספורטאים זכרו אם יש ספק אין ספק!!! תקראו, תבדקו, תשאלו ותבררו באופן אישי. עליכם האחריות לכך!!! לרשימת החומרים האסורים