הקוד העולמי למניעת סימום - 2015

הקוד העולמי למניעת סימום - 2015

אושר התיקון ל "קוד העולמי" למניעת סימום בספורט. והוא נכנס לתוקפו ב– 1 ינואר 2015 .

 
להמשך קריאה >
רשימת החומרים האסורים/ TUE

רשימת החומרים האסורים/ TUE

רשימת החומרים והשיטות האסורים בספורט 2017 פורסמה ע"י WADA והיא תכנס לתוקף ב- 1.1.17  ספורטאים זכרו אם יש ספק אין ספק!!! תקראו, תבדקו, תשאלו ותבררו באופן אישי. עליכם האחריות לכך!!! לרשימת החומרים האסורים 

להמשך קריאה >
התקנון הלאומי - INADO

התקנון הלאומי - INADO

התקנון הלאומי מהווה מסמך משפטי, המקנה סמכויות אכיפה וענישה בכל הנוגע למניעת סימום בספורט בישראל. התקנון נגזר מהקוד העולמי והינו מחייב כמפורט בו. תקנון זה נכנס לתוקפו ב-  1 ינואר 2015 ועודכן במארס 2016

להמשך קריאה >
דבר היושב ראש - פרופסור שאול שרייבר

דבר היושב ראש - פרופסור שאול שרייבר

זכות ואתגר הם לי, להיות חלק משמעותי מהמאמץ הבינלאומי לעצב ולהשפיע על הספורט הנקי בכלל ובמדינת ישראל בפרט. שנת 2016, מהווה ציון דרך במאבק נגד השימוש  בחומרים אסורים בספורט והגישה הינה מחמירה מבעבר, עם אפס סובלנות כלפי ספורטאים שהפרו את כללי מניעת הסמים של WADA ושל INADO.
אך סימבולי הוא , כי השנה ימלאו 25 שנה לפעילות הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בישראל. במהלך חצי יובל שנים, הובילו ועיצבו יושבי הראש וחברי הסוכנות הלאומית לדורותיהם, את תרבות ה"ספורט הנקי" והציבוהו כנושא חשוב ומתבקש בסדר היום הספורטיבי שלנו.

 

 

להמשך קריאה >