פטור מטעמי שימוש בתרופות – תהליך וטופס TUE

הליך בקשת פטור

הבקשה צריכה להכיל 3 מסמכים נפרדים כתובים אנגלית, סרוקים בפורמט PDF:

1.     טופס TUE מלא על כל חלקיו בכתב ברור באנגלית או צרפתית (השפות הרשמיות של WADA).

2.     מכתב רפואי מהרופא המומחה המאבחן מצב רפואי וממליץ על טיפול תרופתי בתכשיר אסור (חובה באנגלית, לפחות הסיכום) ובכל מקרה חייב להכיל באנגלית הן את האבחנה הרפואית, הן את שם המטופל/ת, הן את שם התרופה והן את המינון המדויק.

3.     בדיקות מעבדה (הנושאות את שם המטופל/ת באיות לועזי בדיוק כפי שמופיע בדרכון – אפשר להוסיף בכתב יד ע"ג מסמך מודפס בעברית) התומכות באבחנה (למשל: תפקודי ריאה באסטמה, בדיקות דם עוקבות במקרה של סכרת,  MOXO או TOVA בהפרעות קשב וריכוז, וכד').

4.     לציין במייל (שבו מעבירים את הטפסים) את המועד המדוייק והשם באנגלית של התחרות משחק הבא, כולל העיר והמדינה בה האירוע מתקיים.

5.     לאור תקלות שהיו בעבר, מומלץ לצרף צילום דרכון.   

את הטפסים יש לשלוח במייל לפרופ' שאול שרייבר: shaulsch@tlvmc.gov.il

להרחבה ניתן לקרוא בתקנון הלאומי למניעת סימום בספורט.

פטור מטעמי שימוש בתרופות – תהליך וטופס TUE