רשימת החומרים האסורים

 
"רשימת האיסורים"  (רשימת החומרים האסורים בשימוש) היא תקן בין-לאומי המציין את השיטות ואת החומרים האסורים לשימוש במסגרת תחרות ומחוצה לה. הרשימה מציינת אם חומרים מסוימים אסורים בענפי ספורט ספציפיים. 
WADA  מפרסמת  גרסאות עדכניות של הרשימה אחת לשנה לפחות. הגרסה מפורסמת לפחות שלושה חודשים לפני שתיכנס לתוקף. את "רשימת האיסורים"  העדכנית ביותר אפשר למצוא באתר האינטרנט של WADA.
 
רשימת חומרים ושיטות אסורים לשנת - 2023
 
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
רשימת החומרים האסורים