ספורטאים ומאמנים שהורשעו

רשימת ספורטאים ומאמנים בהשעיה פעילה:

  • שחר לוי 
  • מירב מינסס 
  • ריבינצקי דוד

 

ספורטאים ומאמנים שהורשעו