אודות

- הוועדה הממלכתית למניעת בספורט הישראלי, הוקמה בוועד האולימפי בישראל, מתוקף האמנה  הבין-לאומית של  WADA (הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט). 

- Israel National Anti-Doping Organization ) INADO) , היושב בוועד האולימפי, מהווה הזרוע הלאומית של WADA בישראל ופועל מכוח     הוועד האולימפי בישראל ומשרד התרבות והספורט .   

- וועדה זו, היא גוף בלתי תלוי , הפועלת ללא משוא פנים לקידום ולתיאום המאבק בתופעת הסימום  בישראל.

- תקנון הוועדה הממלכתית מאגד את כלל הנהלים, הכללים וההנחיות למניעת DOPING בספורט, כמתחייב מהקוד העולמי של WADA. 

תפקידי הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט

-קביעת מדיניות בדיקות סימום בישראל (תדירות, ענפים, תחרויות, אימונים וכו`)
- מינוי והכשרת צוותי בדיקה ופיקוח עליהם
- חינוך והסברה (פרסומים, הפניה לרשימת חומרים אסורים , תכני הסברה , פלטפורמות אינטראקטיביות נגישות)
- שיפוט וענישה (באמצעות בית הדין המשמעתי של הוועדה)
- גיבוש עמדה והצעה למדיניות ולתקנון לאומיים-כוללים באשר להרתעה ולענישה
- שיתוף פעולה בין-לאומי עם מעבדות בדיקה בארץ ובחו"ל
- שיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים הנלחמים בתופעת ה- בספורט

נהלי העבודה של הוועדה

- הוועדה תמנה חמישה חברים לפחות ותכלול: רופא/ה, פיסיולוג/ית ומאמן  (או איש מקצוע אחר המקורב לתחום האימון). בין חברי הוועדה תהיה   אישה אחת לפחות.
- הוועדה תכונס לפחות חמש פעמים בשנה. לא יחלפו יותר משלושה חודשים בין ישיבות עוקבות.
- יו"ר הוועדה ימונה/תמונה ישירות ע"י הגופים המופקדים על ניהול הספורט במדינת ישראל.
- ישיבה של מליאת הוועדה תיחשב חוקית אם הוזמנו אליה כל חברי הוועדה ונכחו בה לפחות 51% מהם. במקרה של איחור, לאחר המתנה 30 דקות תתקיים הישיבה בכל מספר משתתפים.
- מדיניות התקציב וחלוקתו יידונו וייקבעו במליאת הוועדה לקראת תחילת כל שנת תקציב.
- פעילות אד-הוק של תתי-וועדות, ממונות או שאינן ממונות, תובא בפני כל חברי הוועדה ועל פי העניין תובא גם לאישור המליאה.
- הוועדה תקבע מדיניות של בדיקות באימונים ובתחרויות וממצאי הבדיקות ידווחו ישירות ובאופן בלעדי לגופים הישירים הנוגעים בדבר ( האיגוד,   הנהלת הוועד האולימפי, היחידה לספורט הישגי). התייחסות ותגובות מטעם הוועדה תינתנה רק לאחר פרסום הנושא בציבור, וגם אז, רק ע"י    יושב ראש הוועדה או מי שהוסמך על ידו.

התקנון הלאומי למניעת סימום בספורט- 2015

התקנון הלאומי המהווה מסמך משפטי המקנה סמכויות אכיפה וענישה בכל הנוגע לסימום בספורט בישראל. 

http://www.inado.org.il/uploads/National_policies_to_prevent_doping_2015_final.pdf

תקנון WADA

התקנון  העולמי למניעת סימום -  2015.  התקנון העולמי של WADA מהווה מסמך ליבה סטנדרטי ומחייב, של החוקים והתקנות  למניעת סימום בספורט לכל הספורטאים בכל הענפים ובכל המדינות.

לקריאת התקנון העולמי המלא - https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/2015-world-anti-doping-code

 

חברי הוועדה למניעת סימום בספורט - תפקידים

פרופ` שאול שרייבר (MD) - יו"ר הוועדה

שאול שרייבר - מומחה בפסיכיאטריה (שטחי התעניינות ועיסוק מיוחדים: נוירופסיכיאטריה, תסמונת נפשית בתר-חבלתית (PTSD), חבלת ראש מזערית (mTBI), כאב, שינה, מחלת התמכרויות)
- מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ת"א
- מנהל מחלקת יום פסיכיאטרית
- מנהל רפואי,  מרפאת אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי סמים
- פרופסור חבר, החוג לפסיכיאטריה הפקולטה לרפואה "סאקלר", אוניברסיטת ת"א מאז שנת - 2007

 

גב` סימה שיין – מזכירת הוועדה,ראש צוות בדיקות הסמים ומדריכה ספורטאים וצוותי בדיקה

סימה שיין - תואר ראשון בחינוך גופני, התמחות בניהול ספורט
- ספורטאית עבר בענף האתלטיקה

 

פרופ` יעקב ברג – ראש תחום מחקרי החומרים האסורים ושופט בבית הדין המשמעתי של הוועדה

פרופ` יעקב ברג - PHD בנוירופיזיולוגיה – מכון ויצמן למדע
- פרופ` למחקר רפואי – אוניברסיטת סנט-לואיס, ארה"ב
- פרופ` למדעי המזון – האוניברסיטה העברית, ירושלים
- פרופ` לקרימינולוגיה – מכללת אשקלון
- עו"ד, משרד ברג-רובין

 

תא"ל (במיל`) סוזי יוגב – ראש תחום החינוך, ההסברה והמחקר

סוזי יוגב

 - תואר שני במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
- ליווי, ייעוץ, פיתוח והעצמת צוותים ומנהלים
- דירקטורית באוניברסיטה הפתוחה , חברת הוועד המנהל במרכז סוזן דלל
- פעילות ציבורית בעבר: יו"ר הוועד המנהל במכון אדלר, דירקטורית במועצה המייעצת לשר התשתיות הלאומיות בנושא חוק הנפט, חברה ב"וועדת בן-בסט" לקיצור שירות החובה בצה"ל, חברת צוות ההיגוי לכתיבת ולהטמעת הקוד האתי במ"א דרום השרון.

 

עו"ד כרמל נפתלי – ראש תחום הייעוץ המשפטי וראש ביה"ד המשמעתי

כרמל נפתלי - עו"ד, מנהל ובעלים - משרד מסחרי אזרחי ותאגידים
- תובע משמעתי בלשכת עורכי הדין
- חבר ועדת הספורט בלשכת עורכי הדין
- חבר ועדת המשמעת של הוועד האולימפי

 

ד"ר עדי פינקלשטיין – נציגת האקדמיה וחברה בוועדה

עדי פינקלשטיין

 - החוג לסיעוד, קמפוס טל המרכז האקדמי לב; ,תוכנית `אדם ורפואה`, הפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית ירושלים. 

- תחומי מחקר: היבטים חברתיים ותרבותיים של חולי כרוני; בריאות ומגדר; יחסי רופאים-חולים; חינוך רפואי. לימודי מוגבלות

 

חברים מומחים בוועדה:

פרופ` ראובן צימליכמן – חבר בוועדה

פרופ` ראובן צימליכמן - מומחה ברפואה פנימית
- מנהל המחלקה הפנימית בבית החולים וולפסון
- סגן דיקאן בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
- יו"ר הוועדה למקצועות פנימיים במועצה המדעית

פרופ` אהוד גולדהמר – חבר בוועדה אחראי להפנמת המידע והדיונים של הועדה באיגוד הא"ק

פרופ` אהוד גולדהמר - מומחה בקרדיולוגיה
- סגן מנהל מכון הלב בבית החולים בני ציון
- יו"ר הוועדה למניעת סימום בענף האתלטיקה הקלה

 

חברים נציגי האיגודים בוועדה:

ד"ר יוסף וייס –  נציג איגוד הכדורסל בוועדה אחראי להפנמת המידע והדיונים של הועדה באיגוד הכדורסל

ד"ר יוסף וייס - מומחה באורטופדיה
- רופא איגוד הכדורסל
- רופא נבחרת ישראל בכדורסל

 

ד"ר מרק רוסנובסקי – מומחה, נציג איגוד הכדורגל בוועדה אחראי להפנמת המידע והדיונים של הועדה באיגוד הכדורגל

ד"ר מרק רוסנובסקי - מומחה ברפואת ספורט
- הרופא הראשי של ההתאחדות לכדורגל

 

נציגים מקצועיים בוועדה

גב` נורית וורחוב –  נציגת "אתנה" בוועדה

נורית וורחוב

- רכזת תשתיות נשים ומתאמת "אתנה"
- תואר ראשון בחינוך גופני, מכללת וינגייט / תואר שני במנהל ספורט, אוניברסיטת   Loughborough באנגליה
- מנהלת פרויקטים בספורט
- ריכוז בדיקות הסמים במהלך המשחקים האולימפיים בלונדון 2012 מטעם הועד האולימפי האנגלי

מר איציק אפרים- ראש תחום החקירות בוועדה

מר איקו יוסף ישראל – רואה החשבון של הוועדה

משתתפים מתוקף תפקידם האחר: 

גילי לוסטיג

גילי לוסטיג - מנכ"ל הוועד האולימפי 

 

ד"ר עדי פינקלשטיין

ד"ר לובה גליצקיה - רופאת הנבחרות

 

דודו מלכה

מנהל היחידה לספורט הישגי

 

יו"ר הוועדה למניעת סימום בספורט - לדורותיהם

ז`ק אשרוב

ד"ר ז`ק אשרוב (MD) - כיהן כיו"ר הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט בשנים 1977-2015. ביצע תפקידו מתוך תחושת שליחות עמוקה מעל שני עשורים.

בתקופת כהונתו  הותוו והוגדרו החזון, האסטרטגיה ויעדי הפעולה של הוועדה ועוצב לוגו הוועדה. שיעור בדיקות הסמים גדל והוקם צוות מקצועי מיומן לקיומם תוך ביצוע ניטור בדיקות הסמים ופרסומם. כמו גם, ביצוע חקירות על השימוש בחומרים אסורים. 

נרשמו הישגים רבים בייסוד ועיצוב הוועדה ומוסדותיה: הקמת בית הדין המשמעתי, פעילות חינוך, הקמת האינטרנט כפלטפורמה עדכנית ומובילה להעברת המידע והידע, מתן במה למחקרים ולכותבים בתחום הדופינג, ביצוע כנסים, שילוב מרצים מהאקדמיה בפעילות החינוך, שילוב יחידת הסברה בתחום הסימום בפיילוט פרוייקט ,אולימפיזים" לתלמידי בתי הספר, ביצוע פעילות בתחום מניעת הסימום לתלמידי האקדמיה למצויינות בוינגייט ולסטודנטים להוראת החינוך הגופני.

ד"ר אשרוב ,כנציג ישראל, היה שותף לכתיבת התקנון של WADA  והוביל את עיצוב התקנון הלאומי של ישראל ופרסומו (שני תקנונים: 2010, 2015). 

בה בעת, שקד על פיתוח ושימור הקשרים הלאומיים והבינלאומיים הענפים שיצר. ד"ר אשרוב פעל בנחישות וללא משוא פנים למען הספורט הנקי בישראל והעלאתו לתודעה הציבורית ועל כך ראוי למלא הכבוד והערכה.
- שימש בנוסף על תפקידו זה גם כ-מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית החוליםוולפסון
- מומחה ברפואה פנימית (סוכרת, שומני דם ויתר לחץ דם)
- מומחה ברפואה דחופה
- חבר הוועדה לבחינות התמחות ברפואה – המועצה המדעית
- יו"ר ועדת הספורט וגזבר המועצה הציבורית לחילופי נוער בתנועת מכבי

 

אודות

תומכים ושותפים