אודות

 

- הוועדה הממלכתית למניעת DOPING בספורט הישראלי, הוקמה בוועד האולימפי בישראל, מתוקף האמנה  הבין-לאומית של  WADA – הסוכנות העולמית למניעת DOPING בספורט .

 - Israel National Anti-Doping Organization ) INADO) , היושב בוועד האולימפי, מהווה הזרוע הלאומית של WADA בישראל ופועל מכוח     הוועד האולימפי בישראל ומשרד התרבות והספורט .   

- וועדה זו, היא גוף בלתי תלוי , הפועלת ללא משוא פנים לקידום ולתיאום המאבק בתופעת ה-Doping  בישראל.
 
- תקנון הוועדה הממלכתית מאגד את כלל הנהלים, הכללים וההנחיות למניעת 
DOPING בספורט, כמתחייב מהקוד העולמי של WADA . 

 

    תפקידי הוועדה הממלכתית למניעת DOPING בספורט 

- קביעת מדיניות בדיקות DOPING בישראל (תדירות, ענפים, תחרויות, אימונים וכו`)
- מינוי והכשרת צוותי בדיקה ופיקוח עליהם
- חינוך והסברה (פרסומים, הפניה לרשימת חומרים אסורים , תכני הסברה , פלטפורמות אינטראקטיביות נגישות)
- שיפוט וענישה (באמצעות בית הדין המשמעתי של הוועדה)
- גיבוש עמדה והצעה למדיניות ולתקנון לאומיים-כוללים באשר להרתעה ולענישה
- שיתוף פעולה בין-לאומי עם מעבדות בדיקה בארץ ובחו"ל
- שיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים הנלחמים בתופעת ה- 
DOPING בספורט

 

נהלי העבודה של הוועדה


- הוועדה תמנה חמישה חברים לפחות ותכלול: רופא/ה, פיסיולוג/ית ומאמן  (או איש מקצוע אחר המקורב לתחום האימון). בין חברי הוועדה תהיה   אישה אחת לפחות.
- הוועדה תכונס לפחות חמש פעמים בשנה. לא יחלפו יותר משלושה חודשים בין ישיבות עוקבות.
- יו"ר הוועדה ימונה/תמונה ישירות ע"י הגופים המופקדים על ניהול הספורט במדינת ישראל.
- ישיבה של מליאת הוועדה תיחשב חוקית אם הוזמנו אליה כל חברי הוועדה ונכחו בה לפחות 51% מהם. במקרה של איחור, לאחר המתנה 
של   30 דקות תתקיים הישיבה בכל מספר משתתפים.
- מדיניות התקציב וחלוקתו יידונו וייקבעו במליאת הוועדה לקראת תחילת כל שנת תקציב.
- פעילות אד-הוק של תתי-וועדות, ממונות או שאינן ממונות, תובא בפני כל חברי הוועדה ועל פי העניין תובא גם לאישור המליאה.
- הוועדה תקבע מדיניות של בדיקות באימונים ובתחרויות וממצאי הבדיקות ידווחו ישירות ובאופן בלעדי לגופים הישירים הנוגעים בדבר ( האיגוד,   הנהלת הוועד האולימפי, היחידה לספורט הישגי). התייחסות ותגובות מטעם הוועדה תינתנה רק לאחר פרסום הנושא בציבור,
וגם אז, רק ע"י    יושב ראש הוועדה או מי שהוסמך על ידו.

 

תקנון WADA   

התקנון  למניעת שימוש בסמים (אוקטובר 2010) -  בתוקף עד ה-1 בינואר 2015. החל מתאריך זה יכנס לתוקפו התקנון המתוקן. 

 לקריאת  - התקנון המלא    לחצו כאן 

 

 התיקון לתקנון 

 בוועידה העולמית הרביעית למניעת DOPING בספורט, שננעלה ביוהנסבורג, דרום אפריקה ( SRSA ) ב- 15.11.13, השתתפו מעל  1000 נציגים מ- 150 מדינות, נציגי תנועות ואיגודי הספורט, רשויות ציבוריות, הקהילה נגד DOPING , דמויות מובילות מעולם הספורט , מאמנים, משקיפים ונציגי התקשורת. במשך  שלושה ימים אינטנסיבים התקיימו דיונים וסקירות, שענינם יוזמות חדשות ודרכי התמודדות עם תופעת ה-

DOPING בספורט.  נציג ישראל בכנס ובדיונים אלה, היה ד"ר ג`אק אשרוב, יו"ר הוועדה הממלכתית למניעת DOPING בספורט הישראלי.  ליבת הוועידה היתה אישור תיקון הקוד העולמי למניעת DOPING בספורט, אשר, יכנס לתוקפו ב– 1 ינואר 2015,  עם תקנים בינלאומיים נלווים.  באמצעות אימוץ הצהרת יוהנסבורג,  "הקוד" העולמי נגד סימום (WORLD  ANTI-DOPING CODE ), מהווה מסמך משפטי /תקנון המקנה סמכויות אכיפה וענישה בכל הנוגע ל-DOPING בספורט.

לראשונה, אושר  "הקוד" על ידי ארגוני ספורט וממשלות ב- 2003 ונכנס לתוקף ב-1 בינואר 2004. "הקוד"  מהווה מסמך ליבה סטנדרטי ומחייב, של החוקים והתקנות  למניעת DOPING בספורט  לכל הספורטאים בכל הענפים ובכל המדינות. במהלך שנת 2014 , יאושרר התיקון ל"קוד",  על ידי מורשי חתימה מכל המדינות ותנועות הספורט, לפני שייכנס לתוקף ב -1 בינואר 2015. 

 

 

חברי הוועדה למניעת DOPING בספורט - תפקידים

 

ד"ר ז`ק אשרוב (MD) - יו"ר הוועדה 

ז`ק אשרוב -מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים וולפסון
- מומחה ברפואה פנימית (סוכרת, שומני דם ויתר לחץ דם)
- מומחה ברפואה דחופה
- חבר הוועדה לבחינות התמחות ברפואה – המועצה המדעית
- יו"ר ועדת הספורט וגזבר המועצה הציבורית לחילופי נוער בתנועת מכבי

 

גב` סימה שיין – מזכירת הוועדה,ראש צוות בדיקות ה- DOPING ומדריכה ספורטאים וצוותי בדיקה

סימה שיין - תואר ראשון בחינוך גופני, התמחות בניהול ספורט
- ספורטאית עבר בענף האתלטיקה

 

פרופ` יעקב ברג – ראש תחום מחקרי החומרים האסורים ושופט בבית הדין המשמעתי של הוועדה

פרופ` יעקב ברג - PHD בנוירופיזיולוגיה – מכון ויצמן למדע
- פרופ` למחקר רפואי – אוניברסיטת סנט-לואיס, ארה"ב
- פרופ` למדעי המזון – האוניברסיטה העברית, ירושלים
- פרופ` לקרימינולוגיה – מכללת אשקלון
- עו"ד, משרד ברג-רובין

 

תא"ל (במיל`) סוזי יוגב – ראש תחום החינוך, ההסברה והמחקר

סוזי יוגב

 

- תואר שני במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
- ליווי, ייעוץ, פיתוח והעצמת צוותים ומנהלים
- דירקטורית באוניברסיטה הפתוחה , חברת הוועד המנהל במרכז סוזן דלל
- פעילות ציבורית בעבר: יו"ר הוועד המנהל במכון אדלר, דירקטורית במועצה המייעצת לשר התשתיות הלאומיות בנושא חוק הנפט, חברה ב"וועדת בן-בסט" לקיצור שירות החובה בצה"ל, חברת צוות ההיגוי לכתיבת ולהטמעת הקוד האתי במ"א דרום השרון.

 

 עו"ד כרמל נפתלי – ראש תחום הייעוץ המשפטי וראש ביה"ד המשמעתי

כרמל נפתלי - עו"ד, מנהל ובעלים - משרד מסחרי אזרחי ותאגידים
- תובע משמעתי בלשכת עורכי הדין
- חבר ועדת הספורט בלשכת עורכי הדין
- חבר ועדת המשמעת של הוועד האולימפי

 

   ד"ר עדי פינקלשטיין – נציגת האקדמיה וחברה בוועדה

 

חברים מומחים בוועדה

  פרופ` ראובן צימליכמן – חבר בוועדה

פרופ` ראובן צימליכמן - מומחה ברפואה פנימית
- מנהל המחלקה הפנימית בבית החולים וולפסון
- סגן דיקאן בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
- יו"ר הוועדה למקצועות פנימיים במועצה המדעית
 

 
פרופ` אהוד גולדהמר – חבר בוועדה  

אחראי להפנמת המידע והדיונים של הועדה באיגוד הא"ק

 

פרופ` אהוד גולדהמר - מומחה בקרדיולוגיה
- סגן מנהל מכון הלב בבית החולים בני ציון
- יו"ר הוועדה למניעת סימום בענף האתלטיקה הקלה

 

חברים נציגי האיגודים בוועדה:

  ד"ר יוסף וייס –  נציג איגוד הכדורסל בוועדה 

   אחראי להפנמת המידע והדיונים של הועדה באיגוד הכדורסל

 

ד"ר יוסף וייס - מומחה באורטופדיה
- רופא איגוד הכדורסל
- רופא נבחרת ישראל בכדורסל

 

ד"ר מרק רוסנובסקי – מומחה, נציג איגוד הכדורגל בוועדה

 אחראי להפנמת המידע והדיונים של הועדה באיגוד הכדורגל

 

ד"ר מרק רוסנובסקי - מומחה ברפואת ספורט
- הרופא הראשי של ההתאחדות לכדורגל

 

    נציגים מקצועיים בוועדה:

גב` נורית וורחוב –  נציגת "אתנה" בוועדה

נורית וורחוב

 

-רכזת תשתיות נשים ומתאמת "אתנה"
-תואר ראשון בחינוך גופני, מכללת וינגייט / תואר שני במנהל ספורט, אוניברסיטת   Loughborough באנגליה
-מנהלת פרויקטים בספורט
-ריכוז בדיקות הסמים במהלך המשחקים האולימפיים בלונדון 2012 מטעם הועד      האולימפי האנגלי

 
 

  

   מר סיריל אולמן – מרצה בתחום ה- DOPING באיגודי הספורט   (נושא תפקיד התנדבותי, שאינו חבר מן המנין בוועדה)

מר סיריל אולמן

  - אתלט ומאמן אתלטיקה באגודת "אתלטי מיזונו ירושליים"

  - מורה באקדמיה למצויינות בספורט במכון וינגייט

  - חבר בצוות בדיקות ה- DOPING

  - סטודנט לתואר ראשון בחינוך גופני במכללת וינגייט

 

מר איציק אפרים- ראש תחום החקירות בוועדה

 

 

  מר איקו יוסף ישראל – רואה החשבון של הוועדה   

 

משתתפים מתוקף תפקידם האחר:

 

גילי לוסטיג  

 

גילי לוסטיג - מנכ"ל הוועד האולימפי 

 

ד"ר עדי פינקלשטיין  

 

ד"ר לובה גליצקיה - רופאת הנבחרות

 

דודו מלכה  

 

 מנהל היחידה לספורט הישגי

   

 

 

 

אודות

תומכים ושותפים