רשימת החומרים האסורים / TUE

"רשימת האיסורים"  (רשימת החומרים האסורים בשימוש) היא תקן בין-לאומי המציין את השיטות ואת החומרים האסורים לשימוש במסגרת תחרות ומחוצה לה. הרשימה מציינת אם חומרים מסוימים אסורים בענפי ספורט ספציפיים. 

WADA  פרסמה את הרשימה העדכנית לשנת 2018. הרשימה בקישור מטה.
 
 

TUE - תקן ותהליך להענקת פטור מטעמים רפואיים

עם החלת ופרסום התקנון הלאומי והקוד החדש של WADA, הותאם ופורסם גם טופס TUE חדש. ספורטאים ורופאיהם, מתבקשים להגיש את בקשותיהם על-גבי הטופס החדש בלבד. הטופס הופץ ישירות לגורמים המוסמכים בכל איגודי הספורט.

מודגש כי  טופסי TUE חסרים במידע נדרש, לא קריאים, סרוקים או "בדקה ה- 90" לא ידונו ויוחזרו לשולחיהם כלעומת שבאו. לצורך מניעת עוגמת נפש וסחבת ספורטאים ורופאיהם, מתבקשים להגיש הבקשות ישירות ליו"ר הסוכנות הלאומית- פרופ' שאול שרייבר, על-גבי הטופס החדש, מספיק זמן מראש, ברורים, עם כל הסימוכין של התעוד הרפואי ומלאים כהלכה . טפסים שלא יוגשו כך לא ידונו.

טופס TUE להורדה ממרכז המידע באתרינו - 
http://www.inado.org.il/training-information2
 

 או בקישור מטה

http://www.inado.org.il/uploads/Application_for_a_Therapeutic_Use_Exemption.pdf

http://www.inado.org.il/uploads/pdf/ICADS-Annex%202-2016%20(En).pdf

 
 
 

לראש העמוד  |  לרשימת הברכות

רשימת החומרים האסורים / TUE