מטרות

 

  •  הטמעת הערכים המרכזיים המגלמים את  "הרוח הספורטיבית", התקנון  וה"קוד" 
  •  הקניית ידע על הגופים והמוסדות הלאומיים והבין-לאומיים הפועלים למיגור תופעת הסימום בספורט
  •  העלאת המודעות והטמעת הידע בכל הקשור לסכנות ולהשלכות השימוש בחומרים אסורים
  •  חינוך למניעת סימום לבני נוער וספורטאים חובבים
  •  חידוד האחריות האישית המוטלת על הספורטאים
  • הרחבת הידע והשיח בכל הנוגע ל- סימום- חומרים ושיטות האסורים בספורט
  •  פיתוח קהילה ומנהיגות ספורטיבית הפועלת למיגור השימוש בחומרים אסורים והרחבת מעגל "נאמני INADO"

 

מטרות