חינוך והסברה

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, רואה בחינוך והסברה יעד אסטרטגי במניעת שימוש מכוון או בלתי מכוון בחומרים ובשיטות האסורים בספורט. 

תשתיות החינוך שואפות לשמר את ערכו הפנימי של "האידאל האולימפי "  ו"רוח הספורט", תוך שימת דגש על משחק הוגן ועל הדרך בה מושג הניצחון הספורטיבי ולקדם את יצירת התנאים למימוש  החזון - ספורט נקי מסמים בישראל! 

האתגר: שינוי תודעתי והתנהגותי בקרב ספורטאים מקצועיים וחובבים, בני נוער וקהלי יעד מגוונים, תוך טיפוח אוירה השוללת סביבה ספורטיבית לא נקייה. 

 

חינוך והסברה