WADA

WADA LOGO
 

 

מטרת העל של הסוכנות העולמית למניעת סימום -

קידום ותאום המאבק נגד שימוש בסמים בספורט בתחרויות לאומיות ובין-לאומיות באמצעות חינוך, תמיכה, מחקר ומנהיגות. 

 ההיסטוריה של הסוכנות העולמית

בקיץ 1998, הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC) מכנס ועידה עולמית של כל המעורבים במאבק נגד שימוש בסמים.

הוועידה העולמית הראשונה בנושא סימום בספורט התקיימה, בלוזאן, שווייץ, בפבואר 1999, אשר הסתיימה בהצהרת לוזאן ומסמך מסכם בנוגע למאבק בסימום בספורט. מסמך זה הווה התשתית הערכית והמעשית להקמת הסוכנות העולמית נגד השימוש בסמים בספורט (WADA) . 

בהתאם לתנאים שהותוו בהצהרת לוזאן, הוקמה  WADA ב -10 בנובמבר 1999 בלוזאן, ביוזמת הוועד האולימפי הבינלאומי בתמיכתם ובהשתתפותם של ארגונים בין-ממשלתיים, ממשלות, רשויות ציבוריות, וגופים ציבוריים ופרטיים אחרים שחרתו על דגלם מלחמה בשימוש בסמים בספורט. 

הסוכנות מורכבת מנציגים שווים מהתנועה האולימפית והרשויות הציבוריות. 

פעולותיה הראשונות כגוף עצמאי התקיימו במשחקי אולימפיאדת  סידני בשנת 2000.

WADA מובילה תכנית מחקר עולמית בנושא "שיטות וחומרים האסורים לשימוש" ומקדישה למחקר זה מיליוני דולרים, במקביל להפצת מידע למניעת הסימום ושיטות האסורים לכל הספורטאים מכל המדינות ובכל הגילים.

WADA מיישמת תכנית בלתי תלויה של בדיקות בתחרות ומחוץ למסגרת התחרות. התכנית משלימה את הבדיקות המבוצעות על ידי ההתאחדויות הבין-לאומיות והוועדות הלאומיות למניעת סימום  בספורט בכל אחת מהמדינות שחתמו על האמנה ובכללן ישראל.

 
WADA פועלת בשיתוף פעולה מלא עם אונסק"ו (UNESCO) – ארגון המדע והתרבות של האו"ם ועם ממשלות שונות בעולם.
 
האמנה של WADA פותחה ויושמה בקצב שיא והתקבלה באוקטובר 2005. על מנת שהאמנה תתוקף, נדרש אשרור וחתימה של 30 מדינות. האמנה נכנסה לתוקף באופן רשמי ב-1 בפברואר 2007. ב-12 בנובמבר 2008, הצטרף אונסק"ו  כדי לחגוג את ציון הדרך של המדינה ה-100 לאשרור האמנה של WADA.

החזון של WADA - שהעולם יעריך ויעודד תרבות נטולת סימום.  כל מדינה אשר חתמה על האמנה מחויבת לפעול בכפוף לקוד ולתקנון. בכל אחת מהמדינות הוקם גוף (NADO (National Anti-Doping. האמנה מחייבת ממשלות להתאים את החקיקה הפנימית שלהן לקוד ובכך להמשיך ליצור "הרמוניית ספורט" וחקיקה ציבורית במאבק למניעת סימום בספורט.

לאתר WADA - לחצו כאן

WADA