ISRAEL NADO - חזון ואסטרטגיה

 

החזון

ספורט נקי מסמים בישראל!
 

אסטרטגיה 

  • מניעה-  חינוך הדרכה ומחקר.
  • הרתעה-  בדיקות סימום (במהלך תחרות ומחוץ לתחרות), חקירות, פרסום ברבים.
  • אכיפה- דין וענישה, פרסום בתקשורת.

 

הדרך למימוש האסטרטגיה 

  • הצבת נושא הסימום על סדר היום של מקבלי ההחלטות ברמה הלאומית והספורטיבית.
  • אכיפה בלתי מתפשרת, לצד חינוך ופיתוח מומחיות רלוונטית.
  • הקניית ידע ועיצוב תודעתי בנושא הסימום, סכנותיו והשלכות השימוש בו.
  • הרחבת השיח בכל הנוגע לסימום בספורט בישראל.
  • פיתוח קהילה ומנהיגות ספורטיבית הפועלת למיגור השימוש בחומרים אסורים והרחבת מעגל "נאמני INADO"
 

תקנונים

  •  להורדת התקנון הלאומי בקובץ PDF, הכנס למרכז מידע באתרינו, תקנונים להורדה

          http://www.inado.org.il/uploads/pdf/israel_nado_code_20016.pdf

  • לקריאת התקנון המלא של WADA

          לחץ כאן 

 

האמנה למניעת סימום בספורט

 

http://www.inado.org.il/uploads/pdf/Treaty-on-Doping-in-Sport.pdf

 

 

 תפקידים ואחריות  להבטחה כי הספורט יהיה נקי מסימום: 

לכל ארגון יש תפקידים ואחריות משלו בהבטחה כי הספורט יהיה נקי משימוש בסמים
ISRAEL NADO - חזון ואסטרטגיה