מבנה בית הדין וערכאות ערעור

מבנה בית הדין של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

בית הדין כולל שתי ערכאות שיפוטיות:  ערכאה ראשונה וערכאת ערעור.

ערכאה ראשונה

ערכאה ראשונה עוסקת בדיון עצמו, לרבות שמיעה ובחינת חומר הראיות אשר הצדדים מביאים בפניו ומתן פסק דין כתוב ומנומק.

הליך הדיון בערכאה הראשונה

את הדיון מנהל אב בית הדין שהוא עו"ד ותיק ומנוסה. לידו בדין יושבים רופא וספורטאי עבר, אשר יחד מהווים את בית הדין המוסמך.
הדיון מתנהל בדומה לדיון משפטי בבתי המשפט, אך כפוף כמובן לתקנון הוועדה הממלכתית למניעת  DOPING בספורט. הצדדים רשאים להיות מיוצגים ולהסתייע  בעורכי דין, כפי שאכן נעשה בפועל.

ערכאת ערעור

ערכאת ערעור, כשמה כן היא – ערכאה העוסקת בערעורים על החלטות שניתנו על ידי ערכאת השיפוט הראשונה.
בערכאה זו כל היושבים בדין הם עורכי דין ותיקים ומנוסים.

מבנה בית הדין וערכאות ערעור