רשימת החומרים האסורים - 2020

"רשימת האיסורים"  (רשימת החומרים האסורים בשימוש) היא תקן בין-לאומי המציין את השיטות ואת החומרים האסורים לשימוש במסגרת תחרות ומחוצה לה. הרשימה מציינת אם חומרים מסוימים אסורים בענפי ספורט ספציפיים. 

WADA  מפרסמת  גרסאות עדכניות של הרשימה אחת לשנה לפחות. הגרסה מפורסמת כחודשיים לפני שתיכנס לתוקף. את "רשימת האיסורים"  העדכנית ביותר אפשר למצוא באתר האינטרנט של WADA. 
 
ספורטאים זכרו אם יש ספק אין ספק!!! תקראו, תבדקו, תשאלו ותבררו באופן אישי. עליכם האחריות לכך!
 
אושרה ופורסמה רשימת החומרים האסורים העדכנית לשנת 2020 . תוקפה החל מ- 1.1.2020 ואילך 

לראש העמוד  |  לרשימה המלאה

רשימת החומרים האסורים - 2020