רשימת החומרים האסורים - 2019

"רשימת האיסורים"  (רשימת החומרים האסורים בשימוש) היא תקן בין-לאומי המציין את השיטות ואת החומרים האסורים לשימוש במסגרת תחרות ומחוצה לה. הרשימה מציינת אם חומרים מסוימים אסורים בענפי ספורט ספציפיים. 

WADA  מפרסמת  גרסאות עדכניות של הרשימה אחת לשנה לפחות. הגרסה מפורסמת כחודשיים לפני שתיכנס לתוקף. את "רשימת האיסורים"  העדכנית ביותר אפשר למצוא באתר האינטרנט של WADA. 
 
ספורטאים זכרו אם יש ספק אין ספק!!! תקראו, תבדקו, תשאלו ותבררו באופן אישי. עליכם האחריות לכך!
 
אושרה ופורסמה רשימת החומרים האסורים העדכנית לשנת 2019 . תוקפה החל מ- 1.1.2019 ואילך 

רשימת חומרים ושיטות אסורים - 2017:

 

רשימת חומרים ושיטות אסורים - 2015

 https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list

     
 רשימת חומרים ושיטות אסורים - 2014

רשימת  החומרים והשיטות האסורים -2014 פורסמה וניתן למצוא אותה במרכז ההורדות של WADA , שם באפשרותכם להדפיס הרשימה והטפסים בפורמטים של  PDF. כל הרשימה והמסמכים הרלוונטים, זמינים כעת להורדה למכשירים ניידים iPhone / iPad .

רשימת 2014, נכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2014 והיא זמינה כעת באנגלית, צרפתית וספרדית. 

http://www.wada-ama.org/en/Worohibited-Listrld-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Organizations/International-Standards/P

רשימת חומרים ושיטות אסורים - 2013 

rld-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Organizations/International-Standards/P

 

לראש העמוד  |  לרשימה המלאה

רשימת החומרים האסורים - 2019