דבר היושב ראש - פרופסור שאול שרייבר

זכות ואתגר הם לי, להיות חלק משמעותי מהמאמץ הבינלאומי לעצב ולהשפיע על הספורט הנקי בכלל ובמדינת ישראל בפרט. שנת 2016, מהווה ציון דרך במאבק נגד השימוש  בחומרים אסורים בספורט והגישה הינה מחמירה מבעבר, עם אפס סובלנות כלפי ספורטאים שהפרו את כללי מניעת הסמים של WADA ושל INADO.
אך סימבולי הוא, כי השנה ימלאו 25 שנה לפעילות הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בישראל. במהלך חצי יובל שנים, הובילו ועיצבו יושבי הראש וחברי הסוכנות הלאומית לדורותיהם, את תרבות ה"ספורט הנקי" והציבוהו כנושא חשוב ומתבקש בסדר היום הספורטיבי שלנו.
הועדה למניעת סימום בספורט בישראל, הוקמה בשנת 1991 בוועד האולימפי, על מנת לתת מענה לתופעה ההולכת ומתרחבת בעולם של שימוש בחומרים אסורים והשלכותיהם . כל זאת, שמונה שנים טרום הקמת WADA.  
עם הקמת הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט (1999) מדינת ישראל חתמה על האמנה הבינלאומית והצטרפה לשורה ארוכה של מדינות הנלחמות בסימום בספורט. 
בשנת 2015, עם כניסתי לתפקיד פעלתי להכרת ההוועדה כ"סוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט". בחלוף השנים בוצעו בישראל ההתאמות הנדרשות ועל חלקם בדגש על ההיבט המשפטי הננו בדיאלוג מול WADA גם בימים אלו .
לספורט הישראלי הישגים רבים וכולנו גאים על-כך. בטוחני כי העוסקים בו, מתנהלים באופן הראוי והמתחייב וכי כל הספורטאים שהובאו בפני בית הדין של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט במרוצת השנים, מהווים את החריג בספורט.
 דווקא בעת זו, כשאנו עם הפנים לאולימפיאדת ריו, הנני מבקש להדגיש, כי מכם הספורטאים מצופה לפעול ברוח ערכי הספורט ולזכור כי עליכם באופן אישי חלה האחריות לכל הנכנס לגופכם. בה בעת, נדרש שיתוף פעולה מכל בעלי העניין: איגודים וגופי הספורט בישראל תוך מימוש אחריותם לקיים הסברות לספורטאים וסיוע בידנו בקיום בדיקות הסימום בתחרויות ומחוצה להן. 

בברכת ספורט נקי !

פרופסור שאול שרייבר

יו"ר הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

לראש העמוד  |  לרשימת הברכות

דבר היושב ראש - פרופסור שאול שרייבר