ADAMS - מערכת לעדכון מקום המצאותך

מדינת ישראל הצטרפה למעגל המדינות המשתמשות במערכת ADAMS באמצעותה ידווחו כל  הספורטאים על מקום המצאותם (whereabouts) . מי שעדין לא קיבלו יוזר וסיסמה למערכת מתבקשים לכתוב ליו"ר הסוכנות הלאומית למניעת סימום באמצעות מייל (shaulsch@tlvmc.gov.il ויקבלם.

יש כוונה להרחיב השימוש במערכת ADAMS,  גם לספורטאים נוספים בתאום עם היחידה לספורט הישגי.

מדוע עליכם לספק מידע אודות מקום הימצאכם?
מתן מידע אודות מקום הימצאכם מספק לארגון מניעת הסמים (ADO) את היכולת לאתר ספורטאים ללא הודעה מוקדמת לצורך בדיקות סימום. היכולת לדעת היכן נמצאים ספורטאים לצורך בדיקה, חיונית להבטחת תכניות יעילות למניעת השימוש בסמים ומגנה על זכותכם להשתתף בתחרויות ספורט נקיות מסימום. 
מי כלול?
ספורטאים מעטים מאוד רשומים ב"מאגר הבדיקות הרשום" (RTP) ונדרשים לספק מידע מדויק ועדכני אודות מקום הימצאם.
ההתאחדויות הבין-לאומיות וארגוני מניעת הסמים הלאומיים (אצלנו Israel NADO), הם שקובעים אם אתם נדרשים לספק נתונים אודות מקום הימצאך או אינך נדרש לכך.
מה עליכם  לספק?
אם תתבקשו לספק נתונים אודות מקום הימצאכם, ייתכן שתידרשו לספק את הפרטים הבאים:
- כתובת מגורים.
- מידע בדבר אימונים ומיקומם.
- לו"ז תחרויות.
- פעילויות אישיות סדירות כגון עבודה ולימודים.
- עבור הספורטאים המועטים הנכללים ב-RTP – יש להקצות גם פרק זמן אחד בן 60 דקות בכל יום או כל פרק זמן שידרש בכפוף לפרסום במערכת, במהלכו תהיו זמינים לביצוע בדיקה.
זכרו, כל הספורטאים  עשוים להיבדק בכל שעה ובכל מקום. אולם, עבור ספורטאי RTP, אם לא תהיו זמינים בחלון 60 הדקות היומי המוצהר, עלול להירשם לכם חיסור בביצוע בדיקה.
אל תשכחו!
המעקב אחר מקום הימצאות הספורטאים הוא שלב חיוני בהבטחת משחק הוגן ואחיד בתחום הספורט והתחרויות שבהם אתם עוסקים.
- אתם בלבד אחראים למקום הימצאותכם.
- לא תוכלו להאשים את הנציג או הסוכן שלכם שלא דייק בהגשה או ששכח לספק עדכון בדבר מקום הימצאותכם.
- אם אתם נכללים ב-RTP, עליכם לספק מידע אודות מקום הימצאכם, כל שלושה חודשים או כפי שיפורסם במערכת, על מנת שיהיה ניתן לאתרכם  לצורך ביצוע בדיקות.
- אם אתם נכללים ב-RTP, אל תשכחו שאי-מתן מידע מדויק אודות מקום הימצאכם עלול לגרום לנקיטת צעדים נגדכם. ה- IF או NADO שלך יספקו לך מידע מפורט יותר בדבר הדרישות.
- נתוני הימצאות מהווים רכיב חיוני בתמיכה בזכותכם לספורט נקי.
מספר עובדות אודות עדכון מקום הימצאכם
- ניתן לעדכן נתונים בדבר מיקומכם באמצעות משלוח דואר אלקטרוני או SMS לארגון מניעת הסמים הרלוונטי.
- צעדים עלולים להינקט נגדכם אם תיעדרו מסיבה שאינה תקפה. אם לא ניתן לאתר אתכם לצורך בדיקות, תינתן לכם הזדמנות להסביר מדוע.
- תוכל לבקש מהסוכן או מנציג אחר להגיש במקומכם  נתונים אודות מיקומכם,  אך אל תשכחו, שהאחריות בדבר מידע זה היא עדיין שלכם.
- אם אתם חברים בקבוצה, המאמן או אחד מנושאי המשרה בקבוצה רשאים להגיש נתונים אודות מקום הימצאכם במסגרת הגשה משותפת עבור הקבוצה כולה.

ADAMS מקל על עדכון מקום הימצאך
מערכת האדמיניסטרציה וניהול מניעת שימוש בסמים של  (Anti-Doping Administration and Management System – ADAMS) היא כלי מקוון הזמין לשימוש ספורטאים בכל עת ומכל מקום, כדי לעדכן נתונים אודות מקום הימצאם, כולל באמצעות SMS. מערכת ADAMS זמינה בשפות אנגלית, צרפתית, ספרדית, ערבית, הולנדית, פינית, גרמנית, איטלקית, יפנית ורוסית.
 
ADAMS אינה עולה כסף, היא קלה לשימוש ובקרת הגישה הרב-שכבתית שלה שומרת על פרטיותך ומאבטחת את כל המידע שלך. במקרה של ספק, פנו לארגון מניעת הסמים הרלוונטי על מנת לברר אם הם משתמשים או מתכוונים לעשות שימוש ב-ADAMS.
במקרה של אי-התאמה כלשהי בין המידע המובא בזה לבין התקנון העולמי למניעת שימוש בסמים, התקנון יגבר.מידע זה עלול להשתנות בכל עת. יש לוודא תמיד עם ההתאחדות הבין-לאומית, ארגון מניעת הסמים הלאומי או ההתאחדות הלאומית בדבר התקנות העדכניות ביותר בתחום מניעת הסמים.

 

להורדת המדריך – " מקום הימצאות הספורטאי", הכנסו להורדת מידע באתרנו, קטגורית חוברות ופרסומים : http://www.inado.org.il/forms-documents-2

לראש העמוד  |  לרשימה המלאה

ADAMS - מערכת לעדכון מקום המצאותך