תהליכי ניטור

כחלק מניהול תוצאות הבדיקות, הננו מבצעים ניטור בדיקות הסמים על-מנת לבחון את מצב הספורט בישראל, לאור חזון הסוכנות הלאומית למניעת סימום. העקרונות המנחים אותנו הם:

שקיפות

רציפות

פשטות ההצגה

רלוונטיות ועדכניות

ניטור הבדיקות מאפשר לוועד המנהל בסוכנות הלאומית למניעת סימום:

  • לאסוף מיידע ונתונים כדי לקבל אינדיקציה על-פי קריטריונים ו/או צרכים שיקבעו. לדוגמא: ענפים/ מגדר/ אישי/קבוצתי.
  • ל"הרים דגלים אדומים" הבאים להתריע על המצב כדי לחולל שינוי ו/או תהליך בחינה/התערבות.
  • להצביע על מגמות, המלצות  וכווני פעולה אופרטיביים.
  • לנתח נתונים כבסיס לקבלת החלטות והעדפות ולקבוע תוכנית עבודה.
  • לקבל תמונת מצב כדי לעודד דיון ציבורי-אזרחי ו/או כדי ליצור שותפויות אסטרטגיות עם בעלי עניין.

 

נתונים מספריים על בדיקות הסמים בישראל

תמונת הניטור המוצגת  באיורים במרכז מיידע באתרינו  (http://www.inado.org.il/training-information2), משקפת את התקציב והמדיניות בכל הנוגע לבדיקות סמים בישראל .

לצפייה בגרפים לסיכום נתונים סמים בספורט לשנת 2015 - לחצו כאן

תהליכי ניטור