חברי בית הדין

תפקידים

עו"ד כרמל נפתלי - מרכז בית הדין של INADO (באנלוגיה מנהל בית המשפט) ומשמש בתפקיד התובע.

חברי בית הדין

ד"ר אודי אטון
אורי דנציגר
ד"ר אלון פרץ
בני גוז
בנימין אשכנזי
ויקי פרץ
יוחנן וולך
עו"ד יוסף בר-חן
עו"ד יוסף שלוש
פרופ` יעקב ברג
עו"ד יקותיאל פרידמן
עו"ד יורם ורסצוג
נחום סגל
עו"ד רז נפתלי
רני כהנא

חברי בית הדין