חברי בית הדין

תפקידים

עו"ד כרמל נפתלי - מרכז בית הדין של INADO (באנלוגיה מנהל בית המשפט) ומשמש בתפקיד התובע.

חברי בית הדין הינם מדיסיפלינות המשפט, הרפואה והספורט.

חברי בית הדין

ד"ר אודי אטון

ד"ר גל דובנוב - רז

ד"ר אלון פרץ

בני גוז

ד"ר בנימין אשכנזי

ויקי פרץ

עו"ד יקותיאל פרידמן

עו"ד יורם ורסצוג

עו"ד רז נפתלי

רני כהנא

עו"ד מוטי לזר

ד"ר אלי פלדינגר

עו"ד בר-חן יוסף

עו"ד אילן דסאו

יורם דומב

אורית ליטני

איגור ביאליק

 

 

 

חברי בית הדין