חברי בית הדין

תפקידים

עו"ד כרמל נפתלי - מרכז בית הדין של INADO (באנלוגיה מנהל בית המשפט) ומשמש בתפקיד התובע.

חברי בית הדין הינם מדיסיפלינות המשפט, הרפואה והספורט.

חברי בית הדין

עו"ד ד"ר איסר בירגר

ד"ר אודי אטון

ד"ר גל דובנוב - רז

ד"ר אלון פרץ

בני גוז

ד"ר בנימין אשכנזי

ויקי פרץ

עו"ד יקותיאל פרידמן

עו"ד יורם ורסצוג

רני כהנא

עו"ד מוטי לזר

ד"ר אלי פלדינגר

עו"ד בר-חן יוסף

עו"ד אילן דסאו

יורם דומב

אורית ליטני

איגור ביאליק

ד"ר יששכר הרמן

עו"ד רם הורוביץ

 

 

 

חברי בית הדין