מקום הימצאות הספורטאי

 מידע על מקום המצאותם של ספורטאים

ספורטאים הנכללים במאגר הבדיקות הרשומות מטעם התאחדות בין-לאומית ו/או ארגון לאומי למניעת סימום שאליו הם כפופים, יספקו מידע על מקום הימצאותם כמפורט בתקן הבין-לאומי לבדיקות ולחקירות. ההתאחדויות הבין-לאומיות והארגונים הלאומיים למניעת סימום יתאמו את זיהוי הספורטאים הנ"ל ואיסוף הנתונים על מקום הימצאותם. כל התאחדות בין-לאומית וארגון לאומי למניעת סימום יכינו רשימה ב-ADAMS, או במערכת אחרת שאושרה ע"י הסוכנות העולמית למניעת סימום, המזהה את הספורטאים הנכללים במאגר הבדיקה הרשום בשמם, או לפי קריטריונים מוגדרים וברורים אחרים. הודעה תישלח לספורטאים לפני הכנסתם למאגר הבדיקות הרשום ועם הסרת שמם מהרשימה. המידע על מקום הימצאותם, שיספקו הספורטאים בזמן שהם כלולים במאגר הבדיקות הרשום, יעמוד לרשות הסוכנות העולמית למניעת סימום וארגונים אחרים למניעת שימוש בסמים, שהם בעלי סמכות לבדוק את הספורטאי באמצעות ADAMS או מערכת אחרת שאושרה ע"י הסוכנות העולמית למניעת סימום. מידע זה יישמר בסודיות מוחלטת בכל עת וישמש אך ורק למטרות תכנון, תיאום וביצוע של בקרת סימום, ימציא מידע רלוונטי לדרכון הביולוגי של הספורטאי ותוצאות של בדיקות אחרות, יתמוך בחקירת הפרה אפשרית של כלל מניעת סימום, או יתמוך בהליך הטוען להפרת כלל של מניעת סימום. המידע יושמד לאחר שיפסיק להיות רלוונטי למטרות אלה, בהתאם לתקן הבין-לאומי להגנה על פרטיות ונתונים אישיים. 

מדוע עליך לספק מידע אודות מקום הימצאך?


מתן מידע אודות מקום הימצאך מגנה על זכותך להשתתף בתחרויות ספורט נקי. מידע זה מספק לארגון מניעת דופינג (ADO) את היכולת לאתר ספורטאים ללא הודעה מוקדמת, גורם חיוני בבדיקת ספורטאים המחליטים לרמות את עצמם באמצעות סימום.
היכולת לדעת היכן נמצאים ספורטאים לצורך בדיקה, חיונית להבטחת תכניות יעילות למניעת סימום.

 

מי כלול?


ספורטאים מעטים מאוד רשמים ב"מאגר הבדיקות הרשום" (RTP) ונדרשים לספק מידע מדויק ועדכני אודות מקום הימצאם.
ההתאחדויות הבין-לאומיות וארגוני מניעת סימום הלאומיים הם שקובעים אם אתה נדרש לספק נתונים אודות מקום הימצאך או אינך נדרש לכך.

 

מה עלייך  לספק?


אם ה-ADO שלך יבקש ממך לספק נתונים אודות מקום הימצאך, ייתכן שתידרש לספק את הפרטים הבאים:
- כתובת מגורים.
- מידע בדבר אימונים ומיקומם.
- לו"ז תחרויות.
- פעילויות אישיות סדירות כגון עבודה ולימודים.
- עבור הספורטאים המועטים הנכללים ב-RTP – יש להקצות גם פרק זמן אחד בן 60 דקות בכל יום, במהלכו הם יהיו זמינים לביצוע בדיקה.
זכור, כל ספורטאי עדיין עשוי להיבדק בכל שעה ובכל מקום. אולם, עבור ספורטאי RTP, אם לא תהיה זמין בחלון 60 הדקות היומי המוצהר, עלול להירשם לך חיסור בביצוע בדיקה.

 

אל תשכח!


המעקב אחר מקום הימצאות הספורטאים הוא שלב חיוני בהבטחת משחק הוגן ואחיד בתחום הספורט והתחרויות שבהם אתה עוסק.
- אתה בלבד אחראי למקום הימצאך.
- לא תוכל להאשים את הנציג או הסוכן שלך שלא דייק בהגשה או ששכח לספק עדכון בדבר מקום הימצאך.
- אם אתה נכלל ב-RTP, עליך לספק מידע אודות מקום הימצאך כל שלושה חודשים על מנת שיהיה ניתן לאתר אותך לצורך ביצוע בדיקות.
- אם אתה נכלל ב-RTP, אל תשכח שאי-מתן מידע מדויק אודות מקום הימצאך עלול לגרום לנקיטת צעדים כנגדך. ה- IF או NADO שלך יספקו לך מידע מפורט יותר בדבר    הדרישות.
- נתוני הימצאות מהווים רכיב חיוני בתמיכה בזכותך לספורט נקי.
מספר עובדות אודות עדכון מקום הימצאך
- ניתן לעדכן נתונים בדבר מיקומך באמצעות משלוח דואר אלקטרוני או SMS לארגון מניעת ה- DOPING הרלוונטי.
- צעדים עלולים להינקט כנגדך אם תיעדר מסיבה שאינה תקפה. אם לא ניתן לאתר אותך לצורך בדיקות, תינתן לך הזדמנות להסביר מדוע.
- תוכל לבקש מהסוכן או מנציג אחר להגיש במקומך  נתונים אודות מיקומך,  אך אל תשכח שהאחריות בדבר מידע זה היא עדיין שלך.
- אם אתה חבר בקבוצה, המאמן או אחד מנושאי המשרה בקבוצה רשאים להגיש נתונים אודות מקום הימצאך במסגרת הגשה משותפת עבור הקבוצה כולה.


ADAMS מקל על עדכון מקום הימצאך


מערכת האדמיניסטרציה וניהול מניעת סימום - Anti-Doping Administration and Management System ) -  ADAMS) , היא כלי מקוון הזמין לשימוש ספורטאים בכל עת ומכל מקום, כדי לעדכן נתונים אודות מקום הימצאם, כולל באמצעות SMS. מערכת ADAMS זמינה בשפות אנגלית, צרפתית, ספרדית, ערבית, הולנדית, פינית, גרמנית, איטלקית, יפנית ורוסית.
ADAMS אינה עולה כסף, היא קלה לשימוש ובקרת הגישה הרב-שכבתית שלה שומרת על פרטיותך ומאבטחת את כל המידע שלך. פנה לארגון מניעת ה- סימום (DOPING) הרלוונטי על מנת לברר אם הם משתמשים או מתכוונים לעשות שימוש ב-ADAMS.
במקרה של אי-התאמה כלשהי בין המידע המובא בזה לבין התקנון  למניעת DOPING, התקנון יגבר. מידע זה עלול להשתנות בכל עת. יש לוודא תמיד עם ההתאחדות הבין-לאומית, ארגון מניעת ה- DOPING הלאומי או ההתאחדות הלאומית בדבר התקנות העדכניות ביותר בתחום מניעת הדופינג

 

להורדת המדריך – " מקום הימצאות הספורטאי", מתוך תכנית הפיקוח על DOPING ברחבי העולם - לחצו כאן

Wada-ama.org  |  infor@wada-ama.org

 

 

 

 

 

מקום הימצאות הספורטאי