רשימת החומרים האסורים

"רשימת האיסורים"  (רשימת החומרים האסורים בשימוש) היא תקן בין-לאומי המציין את השיטות ואת החומרים האסורים לשימוש במסגרת תחרות ומחוצה לה. הרשימה מציינת אם חומרים מסוימים אסורים בענפי ספורט ספציפיים. 

WADA  פרסמה את הרשימה העדכנית לשנת 2017. הרשימה בקישור מטה תכנס לתוקפה מה-1.1.2017

רשימת החומרים האסורים לשנת 2016 בתוקף עד סוף שנת 2016

http://www.inado.org.il/uploads/2016%20Prohibited%20List_ENGLISH_ExCo%20approved%2016-09-15_FINAL.PDF

רשימת חומרים ושיטות אסורים - 2015

לחץ למעבר לרשימה

תקן ותהליך להענקת פטור מטעמים רפואיים

http://www.inado.org.il/uploads/pdf/ICADS-Annex%202-2016%20(En).pdf

 
 
 

לראש העמוד  |  לרשימת הברכות

רשימת החומרים האסורים