בית הדין המשמעתי

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט  אימצה את תקנון WADA (בשינויים קלים ומותרים). WADA - הגוף הבין-לאומי הפעיל והחזק ביותר הקיים היום בזירה העולמית, מאגד כ- 190 ממשלות שקיבלו על עצמן את אמנת WADA וחתמו עליה ובכללן מדינת ישראל.

תקנון הסוכנות העולמית למניעת שימוש בחומרים ושיטות האסורים בספורט, תקף לגבי כל ספורטאי ישראל ומחייב אותם ללא קשר לענף הספורט שבו הם עוסקים או להשתייכותם הקבוצתית או הענפית וכו`.

מכוח תקנון זה הוקם בית דין בעל סמכויות נרחבות, אשר תפקידו לשפוט ולברר כל תלונה כנגד ספורטאי הנחשד ב- סימום (DOPING9) קרי, בשימוש בחומר המצוי ברשימת החומרים האסורים, המצורפת לתקנון ותקפה בכל העולם.

 

בית הדין המשמעתי