תהליך בקרת מניעת הסימום

11 שלבי בקרת סימום

 1. בקרת סימום - ניתן ליטול ממך דגימת שתן ו/או דם בכל עת ובכל מקום לצורך בקרת סימום.
 2. בחירת ספורטאים - קצין בקרת סימום (DCO) או המלווה שלך יודיע לך על בחירתך לבקרת סימום. תתבקש לחתום על טופס המוודא כי אתה מודע לזכויותיך ולחובותיך.
 3. הגעה לתחנה - עליך להגיע לתחנת בקרת סימום במהירות האפשרית.
 4. בחירת כלי - יהיה עליך לבחור כלי איסוף מתוך הכלים המוצעים במקום.
 5. אספקת דגימה -
  • יש לספק כמות של 90 מ"ל שתן לכל הפחות.
  • יהיה עליך להסיר את בגדיך מהטבור עד הברכיים וכפות הידים עד המרפקים  ע"מ לאפשר למלווה לצפות במתן הדגימה בצורה ישירה.
  • DCO או מלווה מהמגדר שלך ישגיח על יציאת השתן מגופך מרגע ההודעה ועד סיום תהליך בקרת סימום ייצמד אליך מלווה בכל עת.
 6. חלוקת הדגימה - בחר ערכת איסוף דגימות מתוך המבחר המוצע. חלק את הדגימה לבקבוקים A ו-B. תחילה מלא  שתן בבקבוק B עד לקו. לאחר מכן מלא את בקבוק A והשאר כמות קטנה בכלי האיסוף.
 7. איטום הדגימה - אטום את בקבוקי A ו- B.
 8. משקל סגולי - ה- DCO ימדוד את המשקל הסגולי של הדגימה ע"מ לוודא שאינה מדוללת מדי לניתוח. במקרה שהדגימה דלילה מדי, ייתכן שתידרש לספק דגימות נוספות.
 9. חתימה על הטופס - יהיה עליך למלא טופס בקרת סימום הכולל:
  • נתונים אישיים.
  • ציון חומרים שאתה נוטל: תרופות לפי מרשם, תרופות ללא מרשם ותוספים.
  • ציון בעיות והערות, אם יש, בנוגע לבקרת סימום.
  • ודא שהמידע, המספרים הרשומים וקוד הדגימה נכונים.
  • חתום וקבל עותק של טופס בקרת סימום.
 10. בדיקת הדגימות - הדגימות יישלחו למעבדה שהוסמכה ע"י WADA בסודיות מוחלטת ויתקיים אחריהן מעקב כדי לוודא את אבטחתן.
 11. דגימה A ששלחת תעבור בדיקת מעבדה, ואילו דגימה B תאוחסן במקום בטוח לביצוע בדיקות נוספות בעת הצורך. המעבדה תשלח את התוצאות לארגון מניעת הסימום  (ADO) האחראי ול-WADA.

בקרת סימום – זכויות וחובות הספורטאי
יש לך הזכות:

 • להיעזר בייצוג, ובמקרה שהדבר אפשרי – במתורגמן.
 • לבקש מידע נוסף אודות תהליך איסוף הדגימות.
 • לבקש עיכוב בדיווח לתחנת בקרת הסמים מטעמים סבירים (בהתאם לקביעת ה-DCO).
 • אם אתה ספורטאי נכה, זכותך לבקש שינוי בתהליך איסוף הדגימה.

באחריותך:

 • להישאר בהשגחה ישירה של DCO או מלווה בכל עת מרגע ההודעה ועד השלמת תהליך איסוף הדגימה.
 • להציג מסמכי זיהוי מתאימים.
 • לציית לנוהלי איסוף הדגימות (אי-ציות עשוי להוות עבירה על תקנות מניעת סימום).
 • להגיע מיד לבקרת סימום, אלא אם קיימות סיבות ממשיות לעיכוב.

סרט אודות בקרת סימום
לסקירה מהנה ואינפורמטיבית של המידע, צפה בסרטון בקרת סימום של WADA באינטרנט - לחצו כאן
להורדת המדריך – " תהליך בקרת מניעת סימום " מתוך תכנית הפיקוח על דופינג ברחבי העולם - לחצו כאן
Wada-ama.org  |  infor@wada-ama.org

 

ספורטאי,

במהלך ולאחר בדיקת סימום ימולא הטופס בקישור מטה, אשר יוצמד לבקבוקוני הבדיקה הנשלחים למעבדה. ודא קבלת העתק.

 http://www.inado.org.il/uploads/pdf/WADA-doping-control-form-FINAL.pdf

 

 

תהליך בקרת מניעת הסימום