תפקידי הסוכנות

 

תפקידי הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

  • קביעת מדיניות בדיקות סימום בישראל - תדירות, ענפים, תחרויות, אימונים וכו`
  • מינוי והכשרת צוותי בדיקה ופיקוח עליהם
  • חינוך והסברה - פרסומים, הפניה לרשימת חומרים אסורים , תכני הסברה , פלטפורמות מקוונות נגישות
  • שיפוט וענישה באמצעות בית הדין המשמעתי ובית הדין לערעורים של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
  • גיבוש עמדה והצעה למדיניות ולתקנון לאומיים-כוללים באשר להרתעה ולענישה
  • שיתוף פעולה בין-לאומי עם מעבדות בדיקה בארץ ובחו"ל
  • שיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים הנלחמים בתופעת הסימום בספורט
תפקידי הסוכנות